رویدادها

مراسم رونمایی و معرفی محصولات و خدمات جدید، امضاء تفاهم نامه ها و قراردادها، بازدیدهای مهم و همچنین برنامه های جانبی نمایشگاه در این بخش قابل ملاحظه هستند.

از مشارکت کنندگان محترم درخواست می شود برای اطلاع مخاطبین نسبت به ارائه برنامه های مرتبط به ستاد یا مرکز خبر نمایشگاه اقدام فرمایند.