دانلودها

خلاصه اطلاعات
کارت دعوت به بازدید
کاتالوگ
کتاب الکترونیکی دومین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران
اطلاعیه
ریز برنامه افتتاحیه
فرم ثبت نام
مجوز برگزاری
مالیات بر ارزش افزوده
تعرفه ها
مشارکت کنندگان- IRGS2019
نقشه- IRGS2019
حمایت مالی
بولتن اولین نشست خبری
اطلاعات و مقررات
فرم آگهی کتاب
برنامه مترو شهرآفتاب
تعرفه تجهیزات اضافی غرفه
ریز برنامه افتتاحیه و همایش جانبی
کتاب الکترونیکی اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران
مشارکت کنندگان