جزئیات رویداد

کارگاه تخصصی" تشریح مدل ارزیابی شرکت های پیمانکاری عمومی در حوزه پایین دستی نفت"
تاریخ برگزاری 1398/6/6
محل برگزاری تهران، بزرگراه خلیج فارس، محل نمایشگاه های بین المللی شهرآفتاب
توضیح

برگزارکننده: شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی( EIED ) با حمایت انجمن شرکت های مهندسی و ساخت ECCA-opi

ساعت شروع کارگاه تخصصی: 11صبح

گالری عکس

گالری فیلم