مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران