مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران

نهال نمایشگاه صنعت گاز ایران کاشته شد

گالری فیلم