اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 12- ثبت نام در کارگاه تخصصی " تشریح مدل ارزیابی شرکت های پیمانکاری عمومی در حوزه پایین دستی صنعت نفت "‌

1398/6/4

اطلاعیه شماره 11- ثبت نام خبرنگاران داخلی و خارجی

1398/5/21

اطلاعیه شماره 10- خدمات هتل و تور نمایشگاهی

1398/5/21

اطلاعیه شماره9- فرآیند ثبت نام و جانمایی اعضاء محترم استصنا

1398/5/17

اطلاعیه شماره 8- تحویل فضای نمایشی و غرفه ها

1398/5/13

اطلاعیه شماره 7 -جانمایی غرفه ها

1398/5/13

اطلاعیه شماره 6- صدور پیش فاکتور

1398/3/25

اطلاعیه شماره 5- غرفه های ارزی – ریالی

1398/2/26

اطلاعیه شماره 4- دعوت به همکاری با شرکت های غرفه ساز در بخش خودساز

1398/2/25

اطلاعیه شماره 3- همکاری رسانه ای با نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران

1398/2/18

اطلاعیه شماره2- فراخوان متقاضیان فروش فضاهای خارجی

1397/11/4

اطلاعیه شماره 1- آغاز پیش ثبت نام نمایشگاه

1397/11/2