هتل ها

هتل اسپیناس
ایمیل Reservation@espinashotels.com
تلفن ‎+98 21 83844
آدرس تهران - میدان ولی عصر - بلوار کشاورز - شماره 126 - هتل اسپیناس خلیج فارس
هتل ایبیس
فرد مسئول جناب آقای محمد یوسفی
ایمیل haoho-fo@accor.com
تلفن ‎+98 21 55677900
تلفن همراه ‎+98 903 6080747
دورنگار ‎+98 21 55677948
آدرس تهران - بزرگراه خلیج فارس - فرودگاه امام خمینی - هتل ایبیس
هتل اسپیناس پالاس
فرد مسئول سرکار خانم زحمت کش
ایمیل sales.p@espinashotels.com
تلفن ‎+98 21 75675365
تلفن همراه ‎+98 912 4226571
آدرس تهران، سعادت آباد، میدان بهرود، خیابان عابدی خیابان 33، شماره 21
هتل پارسیان استقلال
فرد مسئول جناب آقای آرش رحیمی زاده
مدیر جناب آقای شهرام صالحی
وبسایت www.esteghlalhotel.com
ایمیل sales@esteghlalhotel.com
تلفن ‎+98 21 22660011
دورنگار ‎+98 21 22660211
آدرس تهران ، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و ولي‌عصر، هتل بين المللي پارسيان استقلال
هتل نووتل
فرد مسئول جناب آقای محمد یوسفی
ایمیل ha0h0-fo@accor.com
تلفن ‎+98 2155677900
تلفن همراه ‎+98 903608074
دورنگار ‎+98 2155677945
آدرس تهران، بزرگراه خلیج فارس فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، هتل نووتل