گروه های کالایی و خدمات

گروه های تخصصی:

خط

1- اکتشاف و حفاری

2- تامین و عرضه گاز

3- ذخیره سازی گاز

4- تصفیه گازطبیعی برای تاسیسات گازی

5- انتقال و توزیع گاز

6- فناوری، تحقیق، توسعه و آموزش

7- طراحی، مشاوره و پیمانکاری در صنعت گاز

8- صنایع، تجهیزات و وسایل گاز سوز

9- تشخیص و ارزیابی گاز

10- ایمنی صنعتی و محیط زیست

11- سیستم های نرم افزاری، اتوماسیون و تجهیزات ارتباطی

12- جایگزینی گاز و بهینه سازی مصرف انرژی

13- بازار و تجارت گاز و میعانات گازی

14- سایر

زیرگروه ها، کالا و خدمات:

خط

اکتشاف و حفاری

تجهیزات و فناوری های اکتشاف

تجهیزات و فناوری های حفاری

نقشه برداری

ارزیابی زمین شناسی، لرزه نگاری و ژئوفیزیک

تامین و عرضه گاز

طراحی و ساخت تاسیسات تامین گاز

طراحی، نصب و راه اندازی تجهیزات گاز

تجهیزات گاز

ایستگاه های پمپ و کمپرسور

توربین های گازی

فرآوری و پردازش گاز

فناوری های پالایش گاز

تجهیزات و مواد جوش

ماشین های مخصوص

سیستم های تبادل دما

ذخیره سازی گاز

تاسیسات مایع سازی و احیای مجدد گاز طبیعی

مخازن، سیلندر و برج

تاسیسات تبخیر و ترکیب

تجهیزات بویلرهای گازی

ژنراتورهای گازی

ایستگاه های کنترل راه دور

ذخیره سازی LNG، LPG و CNG

ایستگاه های تزریق گاز

تاسیسات مخزن برای LPG و CNG

 مخازن انتقال و ذخیره سازی LPG و CNG

فناوری های انتقال LNG و LPG

تصفیه گازطبیعی برای تاسیسات گازی

سامانه ها و فناوری های جداسازی گاز ( غشاء، جذب، کریوژنیک)

سامانه های پاسکازی و دفع APG

کمپرسورها

تجهیزات پالایشگاهی برای APG

انتقال و توزیع گاز

تجهیزات انتقال گاز طبیعی

تجهیزات خودکار، انتقال و ذخیره سازی گاز طبیعی

مهندسی خطوط لوله

فناوری، مواد و تجهیزات ضدخوردگی تاسیسات، تجهیزات، مخازن و واحدهای انتقال گاز

ماشین آلات و فناوری های نصب لوله بدون درز

طراحی، ساخت و تجهیزات لوله های گاز

انواع لوله های گاز

تجهیزات و ابزار آزمایشگاهی و تحلیلی، آزمایشگاه های سیار

فناوری، تحقیق، توسعه و آموزش

مراکز تحقیقاتی

شرکت های دانش بنیان

دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها

مراکز آموزشی

طراحی، مشاوره و پیمانکاری صنعت گاز

شرکت های طراحی مجموعه ها و تاسیسات صنعت گاز

پیمانکاران عمده

پیمانکاران پروژه های کلید در دست

پیمانکاران خدماتی، مهندسی، ساختمان و تاسیسات

صنایع، تجهیزات و وسائل گازسوز

واحدهای پتروشیمی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی گاز سوز

لوازم صنعتی، کشاورزی و خانگی گاز سوز

انواع خودروهای گاز سوز

تشخیص و ارزیابی گاز

ابزارهای کنترلی صنعت گاز

ابزار و فناوری های آزمایش های غیر مخرب

تجهیزات تشخیص فنی صنعت گاز

ایمنی صنعتی و محیط زیست

ایمنی کار، سیستم های امنیتی و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

تجهیزات ایمنی و اضطراری، تجهیزات حفاظتی در حوزه امنیت صنعتی

لباس و وسایل حفاظت شخصی

حفاظت از محیط زیست و نظارت بر محیط زیست

فناوری اطلاعات در شرایط اضطراری

آموزش و توسعه منابع انسانی

سیستم های نرم افزاری، اتوماسیون و تجهیزات ارتباطی

اتوماسیون ذخیره سازی، پخش و انتقال گاز

سیستم های اطلاعات مدیریت

نرم افزارهای تخصصی

سیستم های مهندسی گاز

جمع آوری، پردازش و انتقال داده ها

وسایل و تجهیزات ارتباطاتی

جایگزینی گاز و بهینه سازی مصرف انرژی

بازار و تجارت گاز و میعانات گازی

سایر

مواد استیل و فلزی

قطعات لاستیکی و کامپوزیت

مواد شیمیایی، روغن و رنگ

رسانه های تخصصی حوزه انرژی و گاز

...