تعرفه ها

تعرفه واگذاری غرفه در بخش ریالی و ارزی به ازای هر مترمربع فضای نمایشی با توجه به رتبه آ نمایشگاه در سطح بندی مرکز نمایشگاه ­های شهر آفتاب، به شرح زیر می باشد.

 

جدول تعرفه فارسی-نمایشگاه گاز98

ملاحظات: