چرا بازدید؟

گردهمایی  و حضور بازیگران کلیدی، صنعتگران، فناوران، بازرگانان، متخصصین و دست اندرکاران صنعت گاز جهان، زمینه و فرصت بسیار مغتنمی برای عرضه توانمندی­ ها و رقابت مشارکت کنندگان است.

این نمایشگاه امکان تعامل گسترده و سطح بالای طرف­ های گوناگون صنعت گاز جهان را در بخش های شناسایی، تولید، تامین، انتقال، توزیع و مصرف گاز  فراهم خواهد آورد و توان صنعتی ایران و رتبه برتر این کشور در ذخایر گازی جهان در کنار نقش تعیین کننده گاز در برنامه ­های توسعه ­ای ایران و جهان، بر انگیزه بازدید از این رویداد، می­ افزاید.

به طور عمومی برخی از شاخصه ­ها و ویژگی­ های نمایشگاه برای بازدید کنندگان در قالب زیر تعریف­ پذیر و از انگیزش­ های مهم این رویداد، می­ باشد:

مطالعه وضعیت بازار، ارتباط با مشتریان، مشاهده و مقایسه طیف گسترده ­ای از کالاها / خدمات و ایده ­های جدید، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان محصولات و فناوری های جدید، امضاء تفاهم نامه و قرارداد، تبدیل شدن به عامل یا توزیع کننده برای تولیدکنندگان معروف، دیدار با متخصصین و کارشناسان و کسب دانش فنی، بحث در مورد مسائل تجاری در محیط عینی و واقعی، آشنایی و انتخاب همکار و شریک مطمئن برای آغاز فعالیت ­­های مشترک

بیش از 2 هزار متخصص از اولین دوره نمایشگاه بین­ المللی صنعت گاز ایران، بازدید داشتند و بازدیدکنندگان، هدف خود از حضور در این­ رویداد را گونه بیان کردند:

آشنایی با محصولات به صورت تخصصی 28%، رصد تحولات صنعت گاز 22%، ارائه خدمات به شركت كنندگان در نمايشگاه 16%، آشنایی با فرصت های سرمايه گذاری 10%، تهيه محصول يا خدمات مورد نظر 10%، آشنايی با محصولات به صورت سطحی 7%، سایر 7%

01

 

84 درصد بازدیدکنندگان را مردان و 16 درصد را زنان شامل شدند و 72 درصد بازديدكنندگان از استان تهران بودند.

 

02  

بازديدكنندگان شغل خويش را در دسته بندی­ های: كارمند(وزارت نفت)، دانشگاه­ ها و مراكز پژوهشی، كارمند (ساير)‌ آزاد(مرتبط با صنعت گاز) و ‌آزاد(ساير) مشخص کردند. از ميان بازديدكنندگان، بيشترين درصد به افراد شاغل در دانشگاه­ ها و مراكز پژوهشی با 32 درصد و شغل آزاد با 30 درصد اختصاص داشته است.

كارمندان وزارت نفت با 17 درصد در رديف سوم قرار گرفتند. ساير مشاغل آزاد و ساير كارمندان با درصدهاي 10 و 11 در رديف ­های بعدی قرار داشتند. با در نظر گرفتن مجموع مشاغل آزاد، 41 درصد بازديدكنندگان دارای شغل آزاد و 59 درصد دارای شغل دولتی بودند. بر این اساس، دولتی ها، بيشترين سهم از بازديدكنندگان را دارا بودند.

03

90 درصد بازديدكنندگان دارای مدرك كارشناسی و بالاتر بودند. بيشترين درصد مدرک دانشگاهی بازدیدکنندگان به كارشناسی ارشد با 44 درصد و مدرك كارشناسی با 42 درصد، اختصاص داشته است. مدرك كاردانی و دكتری نيز با درصدهای 10 و 4 در رديف های بعدی قرار گرفتند.

04